Certifierad utbildning

Polhemsskolan - Hotell och Turism

Polhemsskolans hotell och turismprogram i Gävle certifierades den 11/05-2023.

Certifierad 2023-05-11

Giltig t.o.m. 2026-05-11

Hotell och turismprogrammet i Gävle certifieras för sitt starka samarbete

Över 1,5 års arbete har gett resultat och Polhemsskolans hotell och turismprogram blev den 11 maj 2023 äntligen certifierade tillsammans med utbildningarna på restaurang och livsmedelsprogrammet. Polhemsskolan är väl värda sin certifiering av hotell och turismprogrammet då de påvisat ett starkt samarbete med det lokala näringslivet. Certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Branschföretag, lärare och rektorer från PolhemsskolanBranschföreträdare samt lärare och rektor på Polhemsskolan.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Polhemsskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Relaterade nyheter