Certifierad utbildning

Polhemsskolan - Bageri och Konditori

Polhemsskolan restaurang och livsmedelsprogram i Gävle med inriktning bageri och konditori certifierades den 11/05-2023.

Certifierad 2023-05-11

Giltig t.o.m. 2026-05-11

Polhemsskolan har Sveriges första certifierade utbildning mot bageri och konditori

Över 1,5 års arbete har gett resultat och Polhemsskolans restaurang och livsmedelsprogram blev den 11 maj 2023 äntligen certifierade tillsammans med hotell och turismprogrammet. Polhemsskolan är väl värda sin certifiering av restaurang och livsmedelsprogrammet då de påvisat ett starkt samarbete med det lokala näringslivet. Inriktningen mot bageri och konditori är dessutom den första att certifieras i Sverige, vilket gör Polhemsskolan unik. Certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

  • ... eleverna innan de avslutar sina studier i årskurs 3 erbjuds genomföra Sveriges bagare & konditorers yrkesprov

Kvalitetssäkringsarbetet mot Restaurang och livsmedelsprogrammet inriktning Bageri och konditori görs i samverkan med banschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Detta innebär att utbildningen förutom kvalitetskriterierna ovan även säkerställer att alla elever får möjlighet att genomföra SBK's Yrkesprov innan avslutad utbildning, att utbildningens lokaler håller en branschmässig standard samt att yrkeslärarna erbjuds relevant kompetensutveckling.

Lärare, rektor och företrädare för de samverkande branschföretagen samlade.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Polhemsskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas och Sveriges bagare & konditorers certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Relaterade nyheter