Tillsammans lägger vi grunden för framtidens besöksnäring

Certifiering av utbildningar inom Hotell och turism- och Restaurang och livsmedelsprogrammet

En certifiering för ökat samarbete mellan besöksnäringen och dess utbildningar

Under de senaste 20 åren fram till coronapandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen (hotell, restaurang, caféer med flera) tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva, branschnära och drar åt samma håll har nu bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita utvecklat en kvalitetssäkringsmodell. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med besöksnäringen så att elever som utbildar sig inom branschen lär sig det som faktiskt är aktuellt och efterfrågat.

Visita certifierad utbildning
printscreen-intervju.png

Samtal med Sveriges första certifierade utbildning

I denna korta film samtalar Visita med Drottning Blanka Södra Kyrkogatan samt Elite Hotel i Helsingborg om certifieringen. Varför valde de att inleda certifieringsprocessen? Vilka har utmaningarna varit, och vilka fördelar ser branschen med certifieringen? Klicka på bilden ovan för att se intervjun!

Receptionister2.jpg

Om certifieringen

För att stärka och öka kvaliteten och attraktiviteten på landets gymnasiala utbildningar på Hotell och turism- och Restaurang och livsmedelsprogrammet har Visita tillsammans med Sveriges bagare & konditorer tagit fram en certifiering.

66e3ef0fddf2780c52aea4e931e249cc.jpg

Nästa certifieringsomgång startar den 8 augusti

Efter sommaren, närmare bestämt den 8 augusti, öppnar nästa ansökningsomgång för utbildningar som inte tidigare varit med i certifieringsprocessen. Anmälan till höstens certifieringsomgång är öppen till och med 24 augusti och ansökan ska sedan vara inskickad senast den 12 oktober.

Certifierade utbildningar

Hitta din närmaste certifierade utbildning

Närmare 50 av landets dryga 160 utbildningar har påbörjat arbetet med att certifiera sig enligt Visitas kriterier, från Luleå i norr till Ystad i söder. Den första utbildningen certifierades under våren 2022. Vi har sedan starten haft två ansökningsomgångar och i augusti öppnar nästa. Klicka på valfri region på kartan för att se vilka utbildningar nära dig som just nu ansöker om certifieringen eller är certifierade. Läs mer om nästa certifieringsomgång i augusti under fliken "ansökningsprocess". 

Certifierade utbildningar
Ansökande utbildningar