Tillsammans lägger vi grunden för framtidens besöksnäring

Certifiering av utbildningar inom Hotell och turism- och Restaurang och livsmedelsprogrammet

En certifiering för ökat samarbete mellan besöksnäringen och dess utbildningar

Under de senaste 20 åren fram till coronapandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen (hotell, restaurang, caféer med flera) tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva, branschnära och drar åt samma håll har nu bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita utvecklat en kvalitetssäkringsmodell. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med besöksnäringen så att elever som utbildar sig inom branschen lär sig det som faktiskt är aktuellt och efterfrågat.

Visita certifierad utbildning

Senaste nytt

Certifierade utbildningar

Hitta din närmaste certifierade utbildning

Över 60 av landets dryga 160 utbildningar har påbörjat arbetet med att certifiera sig enligt Visitas kriterier, från Boden i norr till Lund i söder. Den första utbildningen certifierades under våren 2022 och sedan dess har ytterligare tolv utbildningar certifierats. Vi har sedan starten haft fyra ansökningsomgångar, nästa öppnar i augusti 2023. Klicka på valfri region på kartan för att se vilka utbildningar nära dig som just nu ansöker om certifieringen eller är certifierade. Läs mer om hur certifieringen går till och vad den innebär under fliken "ansökningsprocess". 

Certifierade utbildningar
Ansökande utbildningar