Om certifieringen

Läs mer om certifieringen av besöksnäringens utbildningar

Bakgrund till projektet

För att möta branschens efterfrågan av yrkesutbildade medarbetare och samtidigt stärka kvaliteten och attraktiviteten på landets gymnasiala utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet har Visita nu tagit fram en kvalitetssäkringsmodell. Även Sveriges bagare & konditorer är engagerade i modellen.

Besöksnäringen och dess utbildningar har kämpat med ett minskat intresse för utbildningarna i många år, från både branschen så väl som från eleverna. Visita anser att det är av största vikt att det finns attraktiva utbildningar av hög kvalitet över hela landet, varför Visita nu tagit fram en kvalitetssäkringsmodell som certifierar gymnasiala utbildningar.

Syftet med certifieringen är att öka och främja samarbetet mellan det gymnasiala utbildningsväsendet och besöksnäringen

Modellen kvalitetssäkrar landets Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsutbildningar genom en certifieringsprocess med fokus på att eleverna får relevanta kunskaper som gör dem anställningsbara.

Viktigt är även att utbildningen utvecklas i nära samråd med branschens lokala företag

Certifieringen har dessutom ett internationellt perspektiv eftersom besöksnäringen är en bransch som erbjuder jobb över hela världen.

Visita har utvecklat modellen i samarbete med branschorganisationen Sveriges bagare & konditorier. Förutom att kunna kvalitetssäkra Hotell och turismprogrammet kan vi tillsammans även säkra kvaliteten på Restaurang och livsmedelsprogrammets båda inriktningar (kök och servering samt bageri och konditori).

Mål med certifieringsprojektet

  • En digital, transparent samt utvecklingsfokuserad och hållbar certifieringsprocess.

  • Certifieringens fokus är att kvalitetssäkra de gymnasiala yrkeskunskaperna, vilka garanteras av certifieringens samarbetspartners och därmed främjar anställningsbarheten hos de studerande.

  • Certifieringen bygger på att det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande besöksnäringsföretagen.

  • Certifieringen ger en likvärdighet i kvalitet vad avser ”learning outcome”, och motsvaras därmed av ett gesäll-/yrkesprov.

Läs gärna mer om på vilka andra sätt Visita arbetar med kompetensförsörjningsfrågan på visita.se.

Nu öppnar snart nästa ansökningsomgång!

Den 19 oktober 2021 stängde vi vår första ansökningsomgång och nu är det snart dags att öppna nästa! För att kunna delta i certifieringen och skicka in en ansökan behöver först utbildningens huvudman (eller representant för denna) fylla i en anmälan till certifieringen. Länk till denna kommer här inom kort. När vi mottagit er anmälan kommer vi skicka ut de inloggningsuppgifter som behövs för att komma åt ansökan här på certifieringsportalen. Detta kommer att ske löpande fram till anmälan stänger den 13 februari - så ju snabbare vi mottar er anmälan, desto snabbare kan ni påbörja certifieringsansökan. Ansökan kommer sedan ha öppet till och med den 23 mars, oavsett när under perioden ni påbörjade er ansökan.

Kille-vid-kassa-i-cafe.jpg
Dokument
Se fördelarna med certifieringen för dig i branschen
Publicerad 2021-07-26
Se en kort presentation av projektet
Publicerad 2021-07-26
Kvalitetsäkringsprocesssen
Publicerad 2021-09-28