Certifierad utbildning

Kunskapskällan - Kök och Servering

Kunskapskällans restaurang och livsmedelsprogram med inriktning kök och servering certifierades den 27/9-2023.

Certifierad 2023-09-27

Giltig t.o.m. 2026-09-27

Herrljungaskolan har certifierat sitt restaurang och livsmedelsprogram

Kunskapskällan i Herrljunga certifierades av Visitas certifieringsnämnd i september 2023. Utbildningens certifiering är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och det samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretaget.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretaget inom besöksnäringen.

  • ... även utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Lärare och bransch KunskapskällanMensur Galica (lärare Kunskapskällan), Guri Johansen (lärare Kunskapskällan), Sanna Karlsson (Kostenheten Herrljunga kommun), Thereze Gunnarsson (rektor Kunskapskällan), Stefan Mikulic (Herrljunga Hotell och Konferens).

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Kunskapskällan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

kunskapskallan_logo-med-boxar-(002).jpg

Stad: Herrljunga

Adress: Västra Parkgatan 4, 454 30 Herrljunga

E-post: thereze.gunnarsson@herrljunga.se

Telefon: 0513-173 00


Besök webbplats

Relaterade nyheter