Certifierad utbildning

Kungsmadsskolan - Kök och Servering

Kungsmadskolans restaurang och livsmedelsprogram i Växjö med inriktning kök och servering certifierades den 24/01-2024.

Certifierad 2024-01-24

Giltig t.o.m. 2027-01-24

Eftertraktad restaurangutbildning i södra Sverige certifierad av Visita

Kungsmadskolans restaurang och livsmedelsprogram certifierades av Visitas certifieringsnämnd i januari 2024. I och med detta har Kronobergs största restaurangutbildning blivit certifierad. Certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsbild KungsmadsskolanRektor Andreas Söderqvist tillsammans med Samuel Sörgårn, assisterande restaurangchef på PM & Vänner samt Caroline Swahn, programansvarig och yrkeslärare.

Motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Kungsmadskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas och Sveriges bagare & konditoriers certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Certifieringsceremoni

Måndagen den 29 april hölls Kungsmadskolans certifieringsceremoni på PM & Vänner i Växjö. Deltog gjorde både representanter från skolan i form av rektor, programansvarig, yrkeslärare samt studie- och yrkesvägledare så väl som branschrepresentanter och lokala tjänstepersoner. Från politiskt håll var det bra uppslutning av både utbildningsnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt riksdagspolitiker och äldre- och socialförsärkringsminister. Nedan är ett par bilder från ceremonin.

Oliver RosengrenOliver Rosengren (m) är riksdagsledamot från Kronoberg och Växjö. I bakgrunden syns Visitas chef för kompetensförsörjning, Peter Thomelius, som också modererade ceremonin.

Caroline Swahn och Malin LauberCaroline Swanh, programansvarig för RL-programmet, mottar blommor från kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Malin Lauber (s).

Caroline Swahn och Anna TenjeCaroline Swahn, programansvarig för RL-programmet på Kungsmadskolan, tillsammans med Anna Tenje (m), äldre- och socialförsäkringsminister från Växjö som också följt utbildningen under lång tid.

Gruppbild 1Nästan hela den politiska uppslutningen på ceremonin samlade på bild, tillsammans med representanter från skolan, branschen och Visita. Från höger syns Anton Olsson (m), 2e vice ordförande i utbildningsnämnden, Julia Berg (s), utbildningsnämndens ordförande, Malin Lauber (s), kommunstyrelsens ordförande, Andreas Söderqvist, rektor på Kungsmadskolans RL-program, Samuel Sörgårn, restaurangchef på PM & Vänner, Caroline Swahn, programansvarig på RL-programmet, Anna Tenje (m), äldre- och socialförsäkringsminister, Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt Pernilla Tornéus (m), oppositionsråd.

Gruppbild 2Från höger syns Claes Sandvig, regionansvarig Visita Södra, rektor Andreas Söderqvist, Samuel Sörngårn som är restaurangchef på PM & Vänner, programansvarig Caroline Swahn, yrkeslärarna Camilla Dahlberg och Maja Nyström samt Visitas chef för kompetensförsörjning, Peter Thomelius.

exempel-logga-k--kungsmad.PNG

Stad: Växjö

Adress: Sandbrovägen 21

E-post: kungsmadskolan@vaxjo.se

Telefon: 0470-417 90


Besök webbplats
Andra certifieringar på Kungsmadskolan

Relaterade nyheter