Certifierad utbildning

Kungsmadsskolan - Bageri och Konditori

Kungsmadskolans restaurang och livsmedelsprogram i Växjö med inriktning bageri och konditori certifierades den 27/03-2024.

Certifieringsceremoni

Välkommen på en gemensam certifieringsceremoni för att uppmärksamma och hylla Kungsmadskolans restaurang och livsmedelsprogram och båda inriktningarna kök och servering samt bageri och konditori! Mer information om ceremonin samt anmälan finns via länken till höger.

29 april 2024

13:00 - 14:30

PM & Vänner

Västergatan 10, 352 31 Växjö

Anmälan stänger den 23 april kl. 16:00

Certifierad 2024-03-27

Giltig t.o.m. 2024-04-04

Eftertraktad bageriutbildning i södra Sverige certifierad av Visita och Sveriges bagare & konditorer

Kungsmadskolans restaurang och livsmedelsprogram med inriktning mot bageri och konditori certifierades av certifieringsnämnden i mars 2024. I och med detta har Kronobergs största restaurang- och bageriutbildning blivit certifierad. Inriktningen mot bageri och konditori är den andra som certifierats i Sverige. Certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

  • ... utbildningen uppfyller de krav som Sveriges bagare & konditorer ställer som bland annat innefattar yrkesmässig utrustning och lokaler, behöriga yrkeslärare samt att eleverna tillåts att genomföra det Nationella Yrkesprovet för bagare och konditorer

Kvalitetssäkringsarbetet mot Restaurang och livsmedelsprogrammet inriktning Bageri och konditori görs i samverkan med banschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Detta innebär att utbildningen förutom kvalitetskriterierna ovan även säkerställer att alla elever får möjlighet att genomföra SBK's Yrkesprov innan avslutad utbildning, att utbildningens lokaler håller en branschmässig standard samt att yrkeslärarna erbjuds relevant kompetensutveckling.

Certifieringsbild KungsmadsskolanRektor Andreas Söderqvist tillsammans med Samuel Sörgårn, assisterande restaurangchef på PM & Vänner samt Caroline Swahn, programansvarig och yrkeslärare.

Certifieringsnämndens motivering

Certifieringen som Kungsmadskolan utmärks med har som fokus att kvalitetssäkra de gymnasiala yrkeskunskaperna, vilka garanteras av certifieringens samarbetspartners och därmed främjar anställningsbarheten hos de studerande. Utbildningens certifiering bygger på att det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande företagen. Utbildningen ger även en likvärdighet i kvalitet utifrån Visitas certifieringsprocess samt
Sveriges bagare & konditorers yrkesprov.

Certifieringsceremoni

Måndagen den 29 april hölls Kungsmadskolans certifieringsceremoni på PM & Vänner i Växjö. Deltog gjorde både representanter från skolan i form av rektor, programansvarig, yrkeslärare samt studie- och yrkesvägledare så väl som branschrepresentanter och lokala tjänstepersoner. Från politiskt håll var det bra uppslutning av både utbildningsnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt riksdagspolitiker och äldre- och socialförsärkringsminister. Nedan är ett par bilder från ceremonin.

Oliver RosengrenOliver Rosengren (m) är riksdagsledamot från Kronoberg och Växjö. I bakgrunden syns Visitas chef för kompetensförsörjning, Peter Thomelius, som också modererade ceremonin.

Caroline Swahn och Malin LauberCaroline Swanh, programansvarig för RL-programmet, mottar blommor från kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Malin Lauber (s).

Caroline Swahn och Anna TenjeCaroline Swahn, programansvarig för RL-programmet på Kungsmadskolan, tillsammans med Anna Tenje (m), äldre- och socialförsäkringsminister från Växjö som också följt utbildningen under lång tid.

Gruppbild 1Nästan hela den politiska uppslutningen på ceremonin samlade på bild, tillsammans med representanter från skolan, branschen och Visita. Från höger syns Anton Olsson (m), 2e vice ordförande i utbildningsnämnden, Julia Berg (s), utbildningsnämndens ordförande, Malin Lauber (s), kommunstyrelsens ordförande, Andreas Söderqvist, rektor på Kungsmadskolans RL-program, Samuel Sörgårn, restaurangchef på PM & Vänner, Caroline Swahn, programansvarig på RL-programmet, Anna Tenje (m), äldre- och socialförsäkringsminister, Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt Pernilla Tornéus (m), oppositionsråd.

Gruppbild 2Från höger syns Claes Sandvig, regionansvarig Visita Södra, rektor Andreas Söderqvist, Samuel Sörngårn som är restaurangchef på PM & Vänner, programansvarig Caroline Swahn, yrkeslärarna Camilla Dahlberg och Maja Nyström samt Visitas chef för kompetensförsörjning, Peter Thomelius.

exempel-logga-k--kungsmad.PNG

Stad: Växjö

Adress: Sandbrovägen 21

E-post: kungsmadskolan@vaxjo.se

Telefon: 0470-417 90


Besök webbplats
Andra certifieringar på Kungsmadskolan

Relaterade nyheter