Certifierad utbildning

Mora Gymnasium - Hotell och Turism

Mora Gymnasiums Hotell och turismprogram certifierades den 24/1-2024.

Certifierad 2024-01-24

Giltig t.o.m. 2027-01-24

Dalarnas första och enda certifierade Hotell och turismprogram

Mora gymnasium certifierades av Visitas certifieringsnämnd i januari 2024. Skolan och utbildningen, tillsammans med Restaurang och livsmedelsprogrammet, är den första att certifieras i Dalarna. Utbildningens certifiering är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och det samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretaget.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretaget inom besöksnäringen.

  • ... även utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Gruppbild Mora GymnasiumElever, lärare, rektor och branschrepresentanter framför den ikoniska Vasaloppsmålgången i Mora, som en symbol på det gemensamma arbete som gjorts och att utbildningen nått i mål med sitt certifieringsarbete.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Mora gymnasium, tillsammans med företagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Elever Mora GymnasiumEleverna Tova, Zein och William som varit engagerade i certifieringsprocessen.

Läs gärna en artikel om utbildningen i Siljan News.

Bilder från certifieringsceremonin

Johan Hed (c), ordförande i gymnasienämnden tillsammans med Johan Åberg, näringslivsutvecklare Mora kommun med fokus på kompetensförsörjning diskuterade om besöksnäringens och utbildningarnas betydelse för Mora.

Riksdagsledamoten Malin Höglund (m) är själv från Mora och var såklart extra stolt över att de första certifierade utbildningarna i Dalarna var i just Mora.

Stolta och glada elever tillsammans med lärare, politiker, rektor, Visita samt branschrepresentanter. Stort grattis till er certifiering och det fina arbete ni gjort gemensamt!

moragy_logo_staende-(kopia).jpeg

Stad: Mora

Adress: Kristinebergsgatan 8-10, 792 32

E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se

Telefon: 0250-260 00


Besök webbplats
Andra certifieringar på Mora Gymnasium

Relaterade nyheter