Certifierad utbildning

Ekbackeskolan - Hotell och Turism

Ekbackeskolans hotell och turismprogram certifierades 20/03-2023.

Certifierad 2023-03-20

Giltig t.o.m. 2026-03-20

Starkt lokalt samarbete har lett till hotell och turismprogrammets certifiering

Ekbackeskolans hotell och turismprogram har arbetat med Visitias certifiering sedan arbetets start 2021. Nu är de en av de första tio utbildningarna att certifieras tack vare sitt starka lokala samarbete. Utbildningen certifierades i mars 2023 och certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Ekbackeskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

ekbackeskolan-logotyp.png

Stad: Osby

Adress: Västra Storgatan 15, Osby

E-post: ekbackeskolan@osby.se

Telefon: 0479-528 532


Besök webbplats

Relaterade nyheter