Certifierad utbildning

Dragonskolan - Kök och Servering

Dragonskolans restaurang och livsmedelsprogram i Umeå certifierades 18/10-2022.

Certifierad 2022-10-18

Giltig t.o.m. 2025-10-18

Norra Sveriges första certifierade restaurang och livsmedelsutbildning

Dragonskolans restaurang och livsmedelsprogram certifierades av Visitas certifieringsnämnd i oktober 2022. I och med detta är Dragonskolans program den första utbildningen i norra Sverige att certifieras, samt en av landets första lärlingsutbildningar. Certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Dragonskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Inspirerande exempel

I maj fick Dragonskolans elever på RL-programmet vara med om något mycket speciellt. Tillsammans fick de för en kväll ta över driften på Clarion Hotels restaurang NÒR i Umeå. De serverade under kvällen en 4-rätters meny vilken de komponerade tillsammans med personalen på NÒR. Restaurangen var fullsatt med över 100 gäster och mycket talar nu för att Dragonskolans take-over var en av många framöver. Vi från Visita anser att detta är ett utmärkt exempel på en god samverkan mellan skola - näringsliv där båda parter har utarbetat ett starkt samarbete mellan varandra. Läs gärna mer om Clarion Hotels syn på kompetensförsörjningen och skolans take-over här eller reportaget i Besöksliv.

Samverkande företag

dragonskolan_b14f80_webb-(1).png

Stad: Umeå

Adress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

E-post: dragonskolan@umea.se

Telefon: 090-16 24 20


Besök webbplats