Nyheter / Nyhet

Rekordstort söktryck inför hösten!

Publicerad: 11 juni 2024

Inför årets hösttermin är söktrycket till HT- och RL-programmen rekordstort. Visita har samlat in statistiken som visar antalet behöriga förstahandssökande till utbildningarna, som slår alla tidigare ökningsrekord.

Redan förra året ökade HT- och RL-programmen rejält, men detta år är ökningen helt sensationell. Visita har samlat in ansökningsstatistiken från alla antagningskanslier i landets kommuner och regioner och kan därmed redovisa officiell statistik.

Höstterminen ser mycket ljus ut då RL-programmet kan vänta sig en ökning om minst 12 % och HT-programmet en helt makalös ökning på 59 %! Dessa siffror inkluderar dessutom bara behöriga förstahandssökande, så det faktiska antalet sökande till utbildningarna sett till elever som söker i andra-, eller tredjehand eller som vid söktillfället inte var behöriga är enormt mycket större. Dessutom har över 90 % av alla ansökande till HT-programmet redan antagits, så det är mycket troligt att denna ökning också ligger väldigt nära hur det verkliga utfallet väl blir när terminen startar i augusti.

För de certifierade utbildningarna är det också tydligt att utbildningsplatserna inte kommer att räcka till, vilket återigen tydligt visar på att det arbete som utbildningarna gör i certifieringsprocessen också leder till ökad attraktivitet. När branschen får involveras i utbildningen och även i hur den ska marknadsföras uppstår många goda idéer och projekt som leder till en förändrad syn av utbildningen och därmed ett ökat söktryck. Det som är extra exceptionellt är också att alla platser på de certifierade utbildningarna i år kommer att fyllas av behöriga förstahandssökande, om söktrycket kvarstår.

Själva antagningsstatistiken som visar hur många som faktiskt påbörjade utbildningarna kommer att redovisas av Skolverket i mitten av oktober.

Söktryck HTHöstens söktryck på Hotell och turismprogrammet. Tabellen visar antalet antagna på HT-programmet 2022 och 2023, samt antalet behöriga förstahandssökande till programmet 2024. Stapeln längst till höger visar också antalet tillgängliga utbildningsplatser för läsåret 24/25.

Söktryck RLHöstens söktryck på Restaurang och livsmedelsprogrammet. Tabellen visar antalet antagna på RL-programmet 2022 och 2023, samt antalet behöriga förstahandssökande till programmet 2024. Stapeln längst till höger visar också antalet tillgängliga utbildningsplatser för läsåret 24/25.

Söktryck HT certifieradeSöktryck RL certifieradeTabellerna ovan visar precis som tidigare tabeller antalet antagna samt förstahandssökande elever i relation till antalet utbildningsplatser, men eleverna är sorterade efter om de ansökt till en utbildning som antingen blivit certifierad enligt Visitas certifieringsmodell, är i processen att bli certifierade eller om utbildningen ännu inte påbörjat certifieringsarbetet.

Fler nyheter