Nyheter / Nyhet

Konferens med certifierade utbildningar

Publicerad: 15 april 2023 | Uppdaterad: 24 juli 2023

I mars höll Visita sin första konferens i Malmö med de sju utbildningar som certifierats hittills. Temat på konferensen var utvärdering av processen, hur kvalitetssäkringen ska följas upp samt diskussioner kring gymnasieprov och hur dessa skulle kunna utformas.

Under ett dygn fick lärare och rektorer från de sju utbildningar som hittills hade certifierats möjlighet att mötas och nätverka på Elite Hotel Plaza i Malmö. Under trevliga former bjöd Visita in till en konferens med fokus på att dra lärdomar om certifieringens struktur och processer hittills samt att diskutera uppbyggnaden av ett eventuellt gymnasieprov för att stärka elevernas anställningsbarhet i besöksnäringen efter avslutad utbildning. Under konferensen pratade vi också om uppföljning och återkoppling, och hur detta skulle kunna utformas på ett sådant sätt att det blir enkelt och effektivt för utbildningarna.

Dessa typ av nätverk är otroligt viktiga, både för Visita så väl som för utbildningarna. Målsättningen är att årligen bjuda in representanter från de certifierade utbildningarna till denna typ av konferens och andra aktiviteter.

Vill ni vara en del av ett nätverk tillsammans med andra certifierade utbildningar? Läs mer om Visitas kvalitetssäkring här.

HT-lärare i diskussion

Fler nyheter