Certifierad utbildning

Ryssbygymnasiet - Kök och Servering

Ryssbygymnasiets restaurang och livsmedelsprogram certifierades 18/10-2022.

Certifierad 2022-10-18

Giltig t.o.m. 2025-10-18

Restaurang och livsmedelsprogrammet på Ryssbygymnasiet är godkänt och certifierat av branschen

Ryssbygymnasiet har arbetat med att certifiera sitt restaurang och livsmedelsprogram sedan hösten 2021 och i oktober 2022 kvalitetssäkrades utbildningen av Visitas certifieringsnämnd. Programmet är det första att certifieras i Kronoberg och Småland och deras certifiering är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners, företagen inom besöksnäringen.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och de samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretagen.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretagen inom besöksnäringen.

  • ... utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Ryssbygymnasiet, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

loggaryssby.png

Stad: Ryssby

Adress: Kungsvägen 36, 341 76 Ryssby

E-post: info@ryssbygymnasiet.se

Telefon: 0372-408 00


Besök webbplats

Relaterade nyheter