Certifierad utbildning

Härnösands Gymnasium - Kök och Servering

Härnösands restaurang och livsmedelsprogram med inriktning kök och servering certifierades den 24/1-2024.

Certifierad 2024-01-24

Giltig t.o.m. 2027-01-24

Västernorrlands första certifierade restaurang och livsmedelsutbildning finns i Härnösand

Härnösands gymnasium certifierades av Visitas certifieringsnämnd i januari 2024. Programmet är det första att certifieras i Västernorrland. Utbildningens certifiering är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och det samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretaget.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretaget inom besöksnäringen.

  • ... även utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Härnösands gymnasium, tillsammans med företagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

Läs gärna en artikel om Härnösand och certifieringsprocessen i Tidningen Ångermanland.

Delar av styrgruppen firar certifieringen av Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Härnösands gymnasium. Från vänster: Matz Bergström, Lasse Bergman och Helene Hålldin, Härnösands gymnasium samt Fredrik Björk, Hotell Höga Kusten, och Emma Edfors, Hernö Gin.

Bilder från certifieringsceremonin

Nina Skyttberg (s) ordförande skolnämnden, Härnösand samt Marie Blomberg skol-/förvaltningschef, Härnösand under certifieringsceremonin.

Ceremonin hölls på Hotell Höga Kusten, som dagen till ära bjöd på strålande sol.

Panelsamtal med Fredrik Björn (restaurangchef, Hotell Höga Kusten), Lars Bergman (yrkeslärare) samt Emma Edfors (Hernö Gin). Samtalet modererades av Peter Thomelius (Visita), längst till vänster i bild.

Glada miner från yrkeslärare, bransch, elev och rektor när diplom och bukett delades ut för att fira att Härnösands Gymnasiums RL-program certifierats. Grattis!

harnosands-kommun-logo-text-hoger.jpg

Stad: Härnösand

Adress: Brunnhusgatan 20

E-post: gymnasiet@harnosand.se

Telefon: 0611 - 34 84 01


Besök webbplats

Relaterade nyheter