Nyheter / Nyhet

Samverkan med näringslivet i lokala programråd

Publicerad: 23 april 2023 | Uppdaterad: 7 juli 2023

En grundförutsättning för en attraktiv utbildning är en stark samverkan med det lokala näringslivet. Där spelar de lokala programråden en avgörande roll.

Skolverket har många bra tips, bland annat denna film där representanter från Borgarskolans HT-program deltar tillsammans med en branschrepresentant från Elite Hotels.

Fler nyheter