Nyheter / Nyhet

Malmö Borgarskola har ett certifierat hotell och turismprogram

Publicerad: 16 augusti 2022 | Uppdaterad: 10 juli 2023

Malmös första certifierade utbildning inom besöksnäringen finns på Borgarskolan. Den 16 augusti samlades representanter från branschen, skolan och Visita för att gemensamt uppmärksamma och fira detta.

Genom ett starkt och välstrukturerat samarbete har Malmö Borgarskola tillsammans med representanter från besöksnäringen i staden lyckats med processen att kvalitetssäkra sitt hotell och turismprogram.

Detta uppmärksammades på Clarion Malmö Live där uppslutningen för dagen var stor från både besöksnäringen, skolväsendet och Malmö stad. På ceremonin fanns även elever från Malmö Borgarskola på plats som hjälpte till under hela arrangemanget.

- Vi är så glada och stolta över att få detta erkännande av kvaliteten på vårt Hotell- och turismprogram. Tillsammans med branschen har vi genom certifieringsprocessen ytterligare vässat vårt samarbete och vår utbildning för att möta både elevernas och branschens behov inför ett framtida arbetsliv! Säger Åsa Lundberg, biträdande rektor på Malmö Borgarskola.

- Som samarbetspartner är det otroligt spännande att Malmö Borgarskola och vi många i Malmös hotellnäring tillsammans går i bräschen för att utveckla branschen. Viktigast är att båda parter har varit lyhörda inför varandras krav och förväntningar så att eleverna blir förberedda för ett långsiktigt arbetsliv inom hotellbranschen, säger Henric Carlsson, hotelldirektör på Elite Hotels.

På bilden ovan syns yrkeslärare Cecilia Nordin, biträdande rektor Åsa Lundberg med certifieringsdiplomet samt hotelldirektör på Elite Hotels i Malmö Henric Carlsson.

Yrkeslärare Marie Lilja, Henric Carlsson som är hotellchef på Elite Hotels i Malmö, yrkeslärare Marie Kristiansson-Bchara samt Ellen Olsson, biträdande rektor Åsa Lundberg, Peter Thomelius chef kompetensförsörjning Visita samt yrkeslärare Cecilia Nordin (längst fram).

Certifieringsceremoni MalmöClarion Malmö Lives hotellchef Lyckman hälsar alla välkomna. På bilden syns även elever från Malmö Borgarskola.

Certifieringsceremoni MalmöVisitas chef för kompetensförsörjning Peter Thomelius modererade ceremonin.

Fler nyheter