Certifierad utbildning

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra Kyrkogatan - Hotell och Turism

Drottning Blankas Gymnasieskola Södra Kyrkogatans hotell och turismprogram certifierades 16/3-2022.

Certifierad 2022-03-16

Giltig t.o.m. 2025-03-16

Sveriges första certifierade utbildning

Drottning Blanka Södra Kyrkogatan i Helsingborg blir med sitt hotell och turismprogram Sveriges första utbildning att certifieras av Visita. De certifierades av Visitas certifieringsnämnd i mars 2022 och certifieringen är giltig i tre år.

Certifieringen har kvalitetssäkrat att...

  • ... de gymnasiala yrkeskunskaperna som erhålls i utbildningen, säkerställer anställningsbarheten hos eleverna och garanteras av certifieringens samarbetspartners.

  • ... det finns kvalitativa och strukturerade samarbetsprocesser mellan utbildningsväsendet och det samverkande lokala/regionala besöksnäringsföretaget.

  • ... utbildningens samarbetspartners har en gemensamt framtagen värdegrundpolicy som gäller både i lärande på skolan och hos samarbetsföretaget inom besöksnäringen.

  • ... även utbildningens yrkeskurser följs upp och kvalitetssäkras kontinuerlig i samarbete mellan besöksnäringsföretagen och huvudmannen (ägaren av skolan).

  • ... eleverna inom ramen för 2500 poäng kan läsa sig till den grundläggande högskolebehörigheten.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Drottning Blanka Södra Kyrkogatan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen samt näringslivskontoret, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar. 

dbgy-logotyp_staende-cmyk.png

Stad: Helsingborg

Adress: Södra Kyrkogatan 4, 252 23

E-post: kyrkogatan@dbgy.se

Telefon: 042 – 444 96 89

Besök webbplats

Relaterade nyheter